🎈🎈لیدا ۵ سانت 🎈🎈

📝 سایز
۳۷_۴۰

⭕️ چرم صنعتی، قالب استاندارد⭕️

💰💰قیمت : ۱۶۰ تومان

تعداد خیلی محدود

menu call