قابل توجه مشتریان غیر حضوری و آنلاین

با توجه به تعطیلات پیش رو و بسته بودن

فروشگاه این اطمینان به شما عزیزان داده
میشود

کلیه مرسوله های شما با حفظ پروتکل های

بهداشتی مطابق روال قبل

هم روزه ثبت و همان روز نیز

ارسال خواهد شد…..

با آرزوی سلامتی برای همه انسانها
و به امید شکست ویروس کرونا
😷😷

menu