‌کالج دراگن جدید
جنس چرم صنعتی
۳۷تا۴۰
قیمت۱۶۵
کیف۲۲۰
پاسپورتی جدید دوکاره
کیفیت عالی
ابعاد حدودی ۲۱در ۲۶
دارای بند بلند دوشی
قیمت ۲۲۵
سوالات از طریق تلگرام
@nazi56780
آدرس سایت
kafshokifsport.ir
ارسال کیف و کفش رایگان
menu