نیم بوت بندی زیپی
کیفیت مطلوب
جنس رویه سوییت
۳۷تا۴۰.قالب استاندارد
جنس زیره پلیمر
قیمت۲۴۰
کیف ۳زیپ ۱۸۵
کیف کوچک بغل یک عدد ۱۵تومان( اختیاری)

سوالات از طریق تلگرام
@nazi56780
آدرس سایت
kafshokifsport.ir
ارسال #کیف و کفش رایگان

menu